ความหลากหลายทางพฤติกรรมทางเพศ หรือวิตถาร บ่อยครั้งที่เราพบคำว่า"กามวิตถาร"บนหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งถูกใช้ในการเรียกผู้ต้องหา หรือการเรียกผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ หรือมีการร่วมเพศที่ไม่เหมือนกับตน แต่แท้จริงแล้วคำว่า"กามวิตถาร"หมายความว่าอะไร

      

     ความหมายของคำว่าว่า "กามวิตถาร"

     นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน จิตแพทย์ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กามวิตถาร เป็นคำที่แปลมาจากคำว่า พาราฟิลเลีย (Paraphilia) ซึ่งหมายถึงการเบี่ยงเบนทางเพศ พารา (Para) หมายถึงข้าง ๆ และฟิลเลีย (Philia) หมายถึงเพศ พอใช้คำว่าเบี่ยงเบนทางเพศหลาย ๆ คนก็เข้าใจว่าเป็นการรักร่วมเพศ แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนมาใช้คำว่า 'กามวิต ถาร' แทน ซึ่งหมายถึงอาการผิดปรกติทางจิตใจ โดยทางจิตเวชศาสตร์จัดไว้ในกลุ่มเดียวกับบุคลิกภาพแปรปรวน (Personality Disorder) ถือเป็นโรค (Symptom) ทางจิตอย่างหนึ่ง

     รายงานเรื่อง "พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัย" ของ อ.อุษา ฮกยินดี จากมหาวิทยาลัยบูรพา ระบุว่า คำจำกัดความของ "ความผิดปกติทางเพศ" หรือ "Sexual Deviation" หมายถึง การมีความรู้สึก ทัศนคติ และค่านิยม รวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไปไม่เหมาะสม เบี่ยงเบนไปจากบุคคลทั่วไปในสังคมนั้นๆ


     จะพบได้ว่าคำว่า "กามวิตถาร" นั้นมีความหมายถึงพฤติกรรมทางเพศ ที่ผิดปกติไปจากสามัญชนส่วนใหญ่ โดยอาจจะเป็นด้วยโรคทางจิตอย่างหนึ่ง 


     ประเภทของความผิดปกติทางเพศมีหลายอย่าง ซึ่งบางครั้งผิดต่อจริยธรรม บางประเภทรุนแรง ก่อให้เกิดอาชญากรรม บางครั้งไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งสิ่งที่ตามมาอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ประเภทของความผิดปกติทางเพศ มีดังนี้


     1. การร่วมเพศทางปาก (Oral love หรือ Oral sex) คือการใช้ปากในการกระตุ้นอวัยวะเพศ มี 3 รูปแบบ

         1.1 เฟลลาชิโอ (Fellatio) คือ การใช้ปาก ริมฝีปาก ลิ้นหรือฟัน กระตุ้นองคชาติ เพื่อให้ความสุขทางเพศ อาจจะเป็นหญิงทำให้ชาย หรือชายทำให้ชายก็ได้

         1.2 คันนิลิงกัส (Cunnilingus) คือ การใช้ปาก ริมฝีปาก ลิ้น และฟัน กระตุ้นอวัยวะเพศหญิง ซึ่งเป็นชายทำให้หญิง หรือหญิงทำให้หญิงก็ได้ วิธีนี้เป็นการทำให้ผู้หญิงมีความสุขทางเพศได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเพศชาย

         1.3 ซูเซ็นนูฟ (Soixante–neuf) เป็นการร่วมเพศโดยที่ชายและหญิงนอนหัวกลับกัน หรือจะนอนตะแคงทั้งคู่หรือคนหนึ่งอยู่เหนืออีกคนหนึ่งก็ได้ โดยให้อวัยวะเพศของฝ่ายหนึ่งตรงกับปากของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือที่เรียกกันว่าท่า 69


     2. การร่วมเพศทางทวารหนัก (Sodomy) คือ การร่วมเพศโดยชายใช้อวัยวะเพศสอดใส่ทางทวารหนักของชายหรือหญิงก็ได้


     3. การรักร่วมเพศ (Homosexuality) คือ การมีความสุขกับคนเพศเดียวกัน เช่น ชายกับชายที่คนทัวไปเรียกว่า เกย์ หรือ หญิงกับหญิงที่เรียกว่า เลสเบี้ยน หรือคนที่สามารถมีความสุขได้ทั้งหญิงและชายเรียกว่า bisexual 


     4. ความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ (Fetishism) คือ ความต้องการทางเพศที่เกิดจากการได้ใช้วัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ทางเพศ หรือส่วนของร่างกายที่ไม่ใช่อวัยวะทางเพศโดยตรงของเพศตรงข้าม เช่น ชุดชั้นใน กระโปรง หมวก รองเท้า ถุงมือ หรือผม ต้นขา เท้า หู ตา โดยการจับ จ้องมอง หรือ ช่วยให้สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และสามารถถึงจุดสุดยอดได้ด้วยการสัมผัส กอดจูบ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองกับสิ่งของเหล่านั้น ส่วนใหญ่พบพฤติกรรมนี้ในเพศชาย


     5. การลักเพศ (Transvestism) คือ การมีความสุขและอารมณ์ทางเพศจากการได้ แต่งตัว แต่งหน้าเป็นเพศตรงข้าม อาจเปิดเผยหรือซ่อนแอบก็ได้ มีทั้งลักษณะชั่วคราวและถาวร บุคคลประเภทนี้สามารถแต่งงานและมีความสุขได้หากมีคู่สมรสที่เข้าใจ


     6. การแปลงเพศ (Transexuality) คือ ภาวะทางเพศที่บุคคลไม่อาจยอมรับเพศกำเนิดของตัวเองได้ จะใช้ชีวิตแบบเพศตรงข้ามของตน เพราะฝังใจว่าตัวองเป็นเพศตรงข้าม มีความปรารถนาอย่างมากที่จะเปลี่ยนอวัยวะเพศ

     

     7. การชอบสร้างความเจ็บปวดและชอบรับความเจ็บปวด (Sadism and masochism)

        ซาดิสซึ่ม คือ การมีความสุขความพอใจทางเพศจากการได้ทำให้คู่ร่วมเพศเกิดความเจ็บปวดทรมานทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น การโบยตีคู่ร่วมเพศ หรือการพูดจาดูถูกเหยียดหยาม

        มาโซคิสซึ่ม คือ การมีความสุขความพอใจทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวดทรมานทางร่างกายหรือจิตใจ จากคู่ร่วมเพศ

        บางคนอาจเป็นได้ทั้ง ซาดิสซึ่มและมาโซคิสซึ่ม เรียกว่า Sadomasochism 

      แท้จริงแล้วผู้ที่มีความผิดปกติแบบนี้ จะไม่ทำร้ายผู้ที่ไม่ใช่คู่ร่วมเพศของตนเอง


     8. การชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism) คือ ผู้ที่มีความสุขความพอใจ จากการตื่นเต้นเมื่อได้เปิดเผยอวัยวะเพศต่อคนแปลกหน้า คนที่มีความผิดปกติทางเพศแบบนี้จะจงใจเปิดอวัยวะเพศให้คนแปลกหน้าเห็น และเกิดความตกใจ แต่จะไม่ทำร้าย หรือข่มขู่ บางครั้งจะมีการสำเร็จความใคร่ต่อหน้าคนแปลกหน้าด้วย 


     9. การชอบถ้ำมอง (Voyeurism) คือ การมีความสุขทางเพศเมื่อได้แอบมอง ร่างเปลือย หรือการร่วมเพศของผู้อื่น เมื่อได้แอบดูแล้วจะเกิดอารมณืทางเพศอย่างรุนแรง และอาจสำเร็จความใคร่ไปด้วย มี 3 รูปแบบ

        9.1 ชอบถ้ำมอง คือ ชอบแอบดูผู้อื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือ ร่างเปลือยหรือ ร่วมเพศ

        9.2 ชอบเปลือย คือ กลุ่มที่ชอบต่อต้านสังคม เช่น แก้ผ้าประท้วง ซึ่งเมื่อได้ทำแล้วจะรู้สึกมีอิสรภาพบางอย่าง

        9.3 ชอบให้ผู้อื่นดูตนเองมีเพศสัมพันธ์ คือ ชอบให้มีบุคคลที่ 3 มาอยู่ในสถานการณ์และเฝ้าดูตนเองร่วมเพศ


     10. การชอบถูอวัยวะเพศกับเพศตรงข้าม (Frotteurism) คือ การมีความสุขความพึงพอใจทางเพศจากการ เบียด เสียดสี หรือถูไถกับผู้อื่น เช่น ชอบการเบียดเสียดสีกับผู้อื่บนรถเมล์ เป็นต้น


     11. การมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัว (Incest) คือ การมีความสุขหรือชอบในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว หรือสายเลือดเดียวกัน        


     12. การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก (Pedophilia) คือ การที่คนมีความสุข หรือพึงพอใจเมื่อได้ร่วมเพศกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี


     13. ความต้องการทางเพศกับคนแก่ (Gerontophilia) คือ การที่คนต้องการและมีความสุขเมื่อได้ร่วมเพศกับคนแก่


     14. ภาวะชายตัณหาจัด (Satyriasis) คือ ผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศสูงมากจนไม่สามารถควบคุมยั้งตนเองได้ และมีอารมณ์ทางเพศตลอดเวลา


     15. ภาวะหญิงตัณหาจัด (Nymphomania) คือ ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงมากจนไม่สามารถควบคุมยั้งตนเองได้ และมีอารมณ์ทางเพศตลอดเวลา บางครั้งสามารถมีเพศสัมพันธ์กับชายได้หลายคน และหลายครั้งติดต่อกัน


     16. การพูดลามก (Coprolalia) คือ การที่มีความสุขความพอใจทางเพศจากการได้พูดเรื่องลามกอนาจารให้เพศตรงข้ามฟัง โดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เช่นการใช้โทรศัพท์ไปหา คนแปลกหน้าแล้วพูดลามกหยาบคาย หรือขอร่วมเพศ


     17. เวจกาม (Coprophilia หรือ Coprolagnia) คือ การมีความสุขความพึงพอใจทางเพศในการร่วมเพศที่มีอุจจาระเป็นองค์ประกอบ เช่น ถ่ายอุจจาระบนร่างกายของคู่ร่วมเพศ หรืออาจกินอุจจาระของคู่ร่วมเพศ(Coprophagia) ได้ด้วย


     18. ปัสสาวะกาม (Urolagnia) คือ การมีความสุขความพึงพอใจทางเพศในการร่วมเพศโดยมีปัสสาวะเป็นองค์ประกอบ


     19. การชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ (Necrophilia) คือ การมีความสุขความพึงพอใจทางเพศด้วยการร่วมเพศกับซากศพ

       

     20. การชอบสมสู่กับสัตว์ (Bestiality หรือ Zoophilia) คือ การมีความสุขความพึงพอใจทางเพศด้วยการร่วมเพศกับสัตว์ ซึ่งอาจเป็นการร่วมเพศด้วยองคชาติและช่องคลอดตามปกติ การร่วมเพศทางทวารหนัก การดูดอมอวัยวะเพศผู้ หรือการเลียอวัยวะเพศเมีย รวมทั้งอาจมีความสุขทางเพศจากการถูกสัตว์ที่ฝึกไว้ เลีย หรือถูอวัยวะเพศของตนก็ได้

    

     21. ออโต้อีโรติก (Autoerotic asphyxiation) คือ พฤติกรรมที่ผิดปกติทางเพศ จากการสำเร็จความใคร่โดยเพิ่มความพึงพอใจด้วยการทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน โดยการรัดคอ หรือใช้เชือกรัดตามร่างกายเป็นต้น


    ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างประเภทของความผิดปกติทางเพศ ซึ่งอาการเหล่านี้มีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการได้ตัวอย่างเช่น 

      1. ปัจจัยครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังความรู้หรือค่านิยมเรื่องเพศศึกษา ซึ่งมักมีค่านิยมผิดๆ และคิดว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ถึงเวลาก็รู้เองจึงปล่อยปละละเลย อีกทั้งผู้ปกครองยังเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องควรปกปิด ทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาขาดความรู้เรื่องธรรมชาติของกามารมณ์ แยกแยะไม่ได้ว่าพฤติกรรมทางเพศอย่างใดปกติ-ผิดปกติ


     2. การแพร่กระจายของอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น จังหวะการเต้นรำที่กระตุ้นอารมณ์ แฟชั่นเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม หรือการเห็นตัวอย่างผิดๆ ในวัยเด็ก เกิดเป็นบาดแผลทางใจ


      3. โรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะจะมีผลถึงบุคลิกภาพที่แสดงออกมาอย่างเหมาะสมในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ


      4. เหตุทางจิตใจ อาจมีความผิดปกติทางจิตใจถึงได้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา


    สำหรับ จคกท. คิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความหลากหลายทางพฤติกรรมทางเพศมากกว่า เพราะสำหรับสัตว์โลกเช่น มนุษย์เรานั้นเรื่องของการสืบพันธ์ก็เป็นปกติ และแท้จริงแล้วบางกรณีในการระบุว่าคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นคนวิตถาร บางครั้งก็ไม่ได้เป็นการยุติธรรมนัก เช่น พฤติกรรมบางอย่างของบางคน ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติ เช่นการรักร่วมเพศ ในการระบุว่าคนๆนี้ เป็นผู้วิตถารเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทำกัน จึงไม่ใช่เหตุผลที่สมควร เนื่องจากการรักร่วมเพศก็เป็นเรื่องในมุ้ง มิได้ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย จึงไม่ควรเรียกว่าบุคคลนี้เป็นคนวิตถารเป็นต้น เเละในกรณีแบบนี้จึงคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะรับการรักษาหรือไม่ก็ได้

    แต่ในบางกรณี ก็น่าจะเป็นอาการผิดปกติจริงๆที่ คิดว่าควรได้รับการรักษาเนื่องจากอาจเกิดอันตรายขึ้นได้เช่นกัน

เครดิต https://goo.gl/9JyGyG