บางสิ่งบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องพูดก็ทำให้เรายิ้มได้

Each day we live, we want to be the best of us. No special day, just want to be kind to one another.


ใช้เวลาที่มีทำแต่สิ่งดี ๆ ให้เเก่กัน

ไม่จำเป็นต้องวันสำคัญแค่ทำทุกวันให้รู้สึกดีกันก็พอ