เผยความจริง ... 7-Eleven “เปิดสาขาติดกัน”

หากใครยังจำข่าวดังช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในโลกโซเชียลเกี่ยวกับร้าน 7-Eleven ที่เปิดติดกันได้ จะต้องเคยเห็นรูปนี้ผ่านตากันบ้าง


สำหรับ 7-11 สาขาที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในจังหวัดตรังที่ใครพบเห็นก็คิดว่า "จะเปิดใกล้กันเกินไปไหม ?"


• กรณีสาขาที่หาดใหญ่ เป็นเพราะร้านมีลักษณะเป็นห้องแถวติดกัน ทำให้ดูเหมือนมีร้าน 7-Eleven เปิด 2 สาขาติดกัน 


ความจริงคือทั้ง 2 ร้านเป็นแฟรนไชส์ซี่เจ้าของเดียวกัน  สืบเนื่องจากร้านเดิมมียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี แต่ร้านมีขนาดเล็ก ทำให้บริการลูกค้าได้ไม่เต็มที่ และพนักงานทำงานไม่สะดวก บริษัทฯ จึงติดต่อพื้นที่ด้านข้างเพิ่ม เพื่อให้แฟรนไชส์ซี่รายเดิมสามารถขยายได้อีกสาขาที่ขนาดใหญ่ขึ้น สามารถรองรับลูกค้าได้ดี และพนักงานทำงานได้สะดวกขึ้น 

ตามแผนงานทางบริษัทฯ ตั้งใจจะต่อเติมห้องแถวทั้ง 2 ห้องให้เป็นร้านเดียวกัน เพื่อให้รองรับลูกค้าได้เต็มที่ และสะดวกต่อการบริหารของแฟรนไชส์ซี่มากยิ่งขึ้น โดยอยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้างของอาคารในการปรับปรุงให้ทั้ง 2 สาขาเป็นร้านเดียวกัน


สำหรับสาขาจังหวัดตรังที่เปิดติดกันนั้น เนื่องจากร้านเดิมมีลูกค้ามาใช้บริการมาก แต่ร้านมีขนาดเล็กไม่สามารถบริการลูกค้าได้เต็มที่ จึงติดต่อห้างด้านข้างเพื่อต้องการขยายร้านเดิม แต่ไม่สามารถทำได้เพราะเปิดผนังทะลุกันไม่ได้ จึงเปิดเพิ่มอีกสาขา แต่แฟรนไชส์ซี่ยังไม่พร้อมบริหาร บริษัทฯจึงประกันยอดรายได้ร้านเดิมให้ และ ทางบริษัทเปิดดำเนินการให้ก่อน เมื่อแฟรนไชส์ซีพร้อม จึงจะเข้าดำเนินการต่อจากบริษัท ซึ่งทางแฟรนไชส์ซี่ ได้แสดงความประสงค์ขอโอนร้านเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมบุคลากร ซึ่งปกติจะใช้เวลาอีกไม่นาน


สำหรับการเปิดร้านใกล้เคียงกัน ทางด้านแฟรนไชส์ซี่จะได้ทราบรายละเอียดก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากสภาพทำเล หากมีการเจริญเติบโต ทำให้ร้านเดียวไม่สามารถให้บริการทันกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทฯ จะเปิดร้านเพิ่มเพื่อให้การบริการครอบคลุมลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยให้สิทธิ์แฟรนไชส์ซี่เจ้าเดิมเป็นเจ้าของก่อน แต่ถ้าแฟรนไชส์ซี่ไม่พร้อม ทางบริษัทฯ จะเปิดดำเนินการโดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับแฟรนไชส์ซี่ เนื่องจากการเปิดสาขาใกล้ๆ กัน บริษัทฯจะประกันรายได้ร้านเดิมให้ และในอนาคตแฟรนไชส์ซี่ก็สามารถขยายสาขาได้ด้วย หากสนใจ


ที่มา : 7-Eleven ชี้แจง “เปิดสาขาติดกัน”