พระราชวัง20,000ล้านแห่ง นิมิตรจากพระเจ้าสู่มวลมนุษย์โลก 20,000 million palaces

พระราชวัง20,000ล้านแห่งทั่วโลก นิมิตรจากพระเจ้าสู่มวลมนุษย์โลก เรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางความศรัทธาที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าเป็นเวลายาวนานกว่า2,000ปีมาแล้ว 

วิธีค้นคว้าข้อมูลรูปภาพปราสาทราชวังมีสูตรดังนี้ ให้พิมพ์คำว่า "palace" & "castle" ในgoogle ตอนแรกจะมีรูปซ้ำ หากต้องการชมรูปปราสาทราชวังที่ไม่ซ้ำกันเลยให้คลิกชมรูปที่ไม่ซ้ำกันไปเรื่อยๆ จาก100เป็น1,000รูปจาก10,000เป็น1,000,000รูปเรียงตามลำดับตามที่ได้การันตีไว้หากถ้าต้องการsaveข้อมูลภาพทั้ง20,000ล้านภาพ ให้เตรียมfile ข้อมูลที่มีความจุเพียงพอ จะใช้เวลาdowloadประมาณ1-2วันเต็ม เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ข้อมูลภาพปราสาทราชวังสวยๆเก็บไว้ชมโดยต้องทำการขออนุญาตGoogleก่อน หน่วยงานราชการหรือองค์การสหประชาชาติUNESCO เท่านั้นที่สามารถsaveข้อมูลลิขสิทธิ์นี้ได้ สำหรับบุคคลทั่วไปให้ใช้วิธีเข้าชมภาพตามปกติห้ามsave ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้สร้างและผู้รวบรวมข้อมูล และสามารถนำข่าวสารนี้ไปเผยแพร่ได้เพียง30%เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของโลก เพราะปราสาทราชวัง20,000ล้านแห่งทั่วโลก เป็นผลงานสถาปัตยกรรมระดับโลกที่ทรงคุณค่าในยุคศตวรรษที่20 (กรุณาโปรดทำความเข้าใจในบทความนี้)