ฉู่เคอ หนุ่มแอฟริกัน เรียน 2 ปี พูดจีนคล่อง นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศ

น่าสนใจ! นักศึกษาชาวแอฟริกันผู้มาเรียนต่อที่จีนในสาขา"เทคโนโลยีการเกษตร"


"ฉู่เคอ" เป็นนักศึกษาชาวแอฟริกันจากประเทศแคเมอรูน ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ของคณะวิศวกรรม แห่งมหาวิทยาลัยการเกษตรหูหนาน


วิชาที่เขาศึกษาหลักๆ ประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลให้กับการเกษตร ชีววิทยาสมัยใหม่ การจัดการเกษตรสมัยใหม่ การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น

หลังจากมาเรียนที่ประเทศจีนได้ 2 ปีเขาไม่เพียงแต่สามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ยังเรียนรู้และใช้งานอุปกรณ์การเกษตรได้มากกว่า 20 ชนิด ยังไม่รวมถึงรู้วิธีจัดการข้อมูลการเกษตร จนเรียกได้ว่ากลายเป็นทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่ดีเยี่ยม

ฉู่เคอกล่าวว่า หลังจบการศึกษา เขาจะนำทักษะและความรู้ต่างๆ ที่ได้มา ไปประยุกต์ใช้กับกิจการการเกษตรของประเทศแคเมอรูน เพื่อพัฒนาการเกษตรยุคใหม่


ที่มา China Xinhua News