กลุ่มซี.พี.ยันยื่นซองประมูลอู่ตะเภาถูกขั้นตอน-รอคณะกรรมการชี้ขาด

กลุ่ม ซี.พี.ยันยื่นซองประมูลสนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก ทำถูกต้องตามขั้นตอนและยื่นเอกสารตามเวลา รอศาลปกครองตัดสินหลังยื่นคำร้องขอให้ชี้ขาดหลังคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิทธิ์

แหล่งข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ชี้แจงกรณีมีข่าว บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ในเครือ ซี.พี. และพันธมิตร ยื่นซองประมูลสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคล่าช้าว่า บริษัทยืนยันว่าการยื่นซองประมูลสนามบินอู่ตะเภาฯได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และได้มายื่นเอกสารตั้งแต่เวลา 12.20 น. ซึ่งกระบวนการขนส่งเอกสารของเอกชนทั้ง 3 ราย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ การร้องศาลปกครองขอคุ้มครองเพื่อให้การพิจารณาซองนั้นดำเนินการต่อไปได้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องรอว่าผลการพิจารณาของศาลปกครองที่บริษัทยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับมติและคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกโครงการดังกล่าวที่ไม่รับพิจารณาซองของบริษัทว่าศาลจะชี้ขาดอย่างไร แต่ที่สาธารณชนต้องการให้มีผู้ยื่นประมูลหลายรายเพื่อให้มีคู่แข่งในการเปิดซองราคา และเปรียบเทียบราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สังคมจับตามอง เมื่อกรณีสื่อชี้ประเด็นการให้ผู้ยื่นอีก 2 รายที่เหลือมาส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ 15 วันหลังวันยื่นซองประมูล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีมติให้ผู้ยื่นซองประมูลนอกจากกลุ่ม ซี.พี.ทั้ง 2 รายส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันหลังวันยื่นซองประมูล

โดยกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอสนามบินนาริตะมาเป็น subcontractor เพื่อบริหารสนามบิน รวมถึงการบำรุงรักษาและพัฒนาสนามบิน

ขณะที่กลุ่มแกรนด์คอนซอร์เตียมจะต้องนำเสนอเอกสารประสบการณ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เสนอ ซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการขัดกับเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ หรือ request for proposal (RFP) แต่มีการเรียกเอกสารเพิ่ม ทั้ง ๆ ที่ไม่ควรให้มีการเพิ่มเติมชุดเอกสาร เพราะเสี่ยงต่อการทุจริต

ทั้งนี้ มีประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการยื่นซองประมูล โดยบางซองต้องส่งก่อน 15.00 น. บางซองส่งหลังจากนั้นก็ได้ กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกัน เพราะผู้ประมูลบางรายส่งเอกสารเกินเวลาเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้ประมูลขนเอกสารไปพักรอส่งมอบ ณ ห้องรอการเรียกรับเอกสาร กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการการรับเอกสารคือ 18.00 น. ที่น่ากังวลคือมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการอาจไม่ทำตาม RFP เพราะเอกสารจำนวนมาก แทนที่จะเปิดเอกสารทันทีในเย็นวันนั้นตามที่ระบุไว้ใน RFP แต่ปรากฏว่ากรรมการขอเลื่อนการตรวจเอกสารออกไปเป็นวันอื่น

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ต้องรอการพิจารณาศาลปกครองว่าจะพิจารณาชี้ขาดอย่างไร


จาก https://www.prachachat.net/property/news-326555