อเมริกาฆ่าตัวตาย? เสี่ยงขาด ‘แร่แรร์เอิร์ท’ จากจีน ถ่วงการพัฒนาเทคโนโลยี

สงครามการค้าทำพิษ! มะกันเสี่ยงขาด ‘แร่แรร์เอิร์ท’ ถ่วงการพัฒนาเทคโนโลยี

.

การทำสงครามการค้ากับประเทศจีนทำให้สหรัฐฯ เสี่ยงเสียวัตถุดิบหลักสำคัญในการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีของประเทศ นั่นคือ “แร่หายาก” หรือ “แร่แรร์เอิร์ท” ซึ่งมีจีนเป็นผู้ผลิตหลักของโลก

.

แม้แร่แรร์เอิร์ทจะไม่เป็นที่พูดถึงกันมากนัก แต่ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นแร่ที่ใช้ผลิตแม่เหล็กและสารเรืองแสงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์มากมายหลายชนิด เช่น จอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จอรับรังสีเอกซ์ และใช้เพื่อควบคุมความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

.

ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก ประเทศจีนมีความเปิดกว้าง พร้อมแบ่งปัน และพัฒนาอุตสาหกรรมแร่แรร์เอิร์ทกับต่างประเทศอยู่เสมอ แม้จะให้ความสำคัญกับความต้องการในประเทศก่อน แต่จีนก็ยังส่งแร่เหล่านี้ให้ต่างชาติที่มีเป้าหมายในการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

.

คณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเคยกล่าวว่า จีนยินดีที่แร่แรร์เอิร์ทเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตอุปกรณ์ทันสมัย ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกพึงพอใจและมีชีวิตที่ดีขึ้น

.

อย่างไรก็ตาม หากมีใครคิดนำเข้าแร่เหล่านี้ เพื่อใช้ในการต่อต้านประเทศจีน แน่นอนว่าชาวจีนย่อมไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว

.

ขณะพยายามยับยั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศอื่นอยู่นั้น ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ จะลืมสิ่งสำคัญไปประการหนึ่ง นั่นก็คือห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศนั้นยึดโยงกันอย่างซับซ้อนเกินกว่าที่เศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถดำรงอยู่ด้วยตนเองได้

.

จากการสำรวจเชิงธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2014-2017 สหรัฐฯ นำเข้าแร่แรร์เอิร์ทและเหล็กจากประเทศจีนมากถึงร้อยละ 80 ซึ่งแร่ดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับการปฏิรูปเทคโนโลยีและการวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม

.

ประเทศจีนยังคงยืนยันจุดยืนในการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงสงครามการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม หากถึงคราวจำเป็นจีนก็มีวิถีการมากมายที่จะตอบโต้เช่นกัน

.

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิงตรวจตราโรงงานแร่แรร์เอิร์ท ณ มณฑลเจียงซี 20 พ.ค. 2019 )

cr. china xinhua news