ลุ้นคำสั่งศาลปกครอง ตัดสินคดีอู่ตะเภา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

หลังจากรอคอยยาวนานแรมเดือน วันนี้ศาลปกครองกลาง นัดฝ่ายผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้อง เข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ก่อนอ่านคำพากษา ในคดีกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) ใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับมติและคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ที่มีมติไม่รับซองข้อเสนอบางรายการ โดยอ้างว่ายื่นเกินกำหนดเวลา 15:00 น. เป็นเหตุให้ทางกลุ่มซีพีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย


ขณะรอผลการพิจารณาของศาล ถือว่ากระบวนการเปิดซองยังไม่จบสิ้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เดินหน้าตามกระบวนการต่าง ๆ คู่ขนานกันไป แต่ยังไม่มีการประกาศผลการพิจารณา จนกว่าจะมีคำสั่งศาลออกมาก่อน


ทั้งนี้ คุณคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า กำลังรอเพียงขั้นตอนการพิจารณาของศาลว่าจะมีคำสั่งออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งหากศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคำร้องของกลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งฯ ทางสำนักงานอีอีซีก็พร้อมทำตามคำสั่ง


“การประมูลโครงการนี้ ถ้าข้อเสนอทางเทคนิคผ่าน จะไปตัดสินที่ซองราคาเลยว่า รายใดเสนอเงินให้รัฐมากกว่ารายนั้นจะเป็นผู้ชนะไป ฉะนั้นไม่มีการนำคะแนนของซองเทคนิคมารวมกับคะแนนของซองราคา”จากกรณีดังกล่าว สามารถตั้งข้อสังเกตได้ในสองทางว่า ทางไหนให้ประโยชน์แก่ประเทศมากกว่ากัน โดยทางแรก หากศาลพิพากษารับซองของกลุ่มซีพีมาพิจารณา จะทำให้สามารถเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 3 ราย ซึ่งจะทำให้ได้ผู้เสนอราคาที่มั่นใจได้ว่าประเทศได้ประโยชน์สูงสุด แต่อีกทางหนึ่ง หากศาลชี้ว่า ซีพีแพ้ ไม่ให้รับพิจารณาซอง นั่นหมายถึง จะเหลือผู้เสนอราคาการประมูลโครงการฯ เพียงสองราย ซึ่งผู้ที่ให้ราคาต่ำกว่าจะเป็นผู้ชนะทันที


ดังนั้น ผลการพิจารณาของศาลปกครองจึงมีความสำคัญมาก เพราะโครงการใหญ่ ๆ หลัก ๆ เช่นนี้ มีผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเดิมพัน หากการแข่งขันกันเป็นไปได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยทุกกลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการพิจารณาข้อเสนอทุกข้อ เพื่อให้มีโอกาสนำมาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อยกันทุกด้าน ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ข้อเสนอของใครให้ผลประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน มากกว่ากัน ที่สุดแล้วจะทำให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด และเรียกได้ว่าโปร่งใส ขาวสะอาด ปราศจากข้อกังขาอย่างแท้จริง!!!


-------------------------------------