ถ้าตัดเรื่องลายบนตัวงูออก 2 ตัวออก อะไรจะเป็นสิ่งที่แยกงูแฝด 2 ตัวนี้ได้อีก ????


งูกรีนไพธ่อน กับงูอีกตัว ชื่อเอ็มเมอรัลทรีบัว เป็นงูที่คล้ายกันมาก แต่สมมติว่าถ้างู 2 ตัวนี้สีเหมือนกัน แล้ว อะไรจะเป็นตัวแยกกันให้ออกระหว่าง 2 ตัวนี้บ้าง ผู้รู้มาชี้แนะหน่อยครับ