สุนัข และแมว ก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

สุนัข และแมว ก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


1. ไม่ควรพาสุนัข และแมวออกไปนอกบ้านเป็นเวลานานๆ (โดยเฉพาะ ช่วงเช้า ที่มีฝุ่นละอองเยอะ)

2. ควรเลี้ยงสุนัข และแมวให้อยู่ภายในบ้าน /อาคาร ภายในห้องแอร์ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศจะมีการกรองอากาศอยู่แล้ว

3. สังเกตอาการผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หากสัตว์เลี้ยงไดรับฝุ่นพิษ เช่น แสดงอาการหายใจลำบาก ใช้ท้องช่วยหายใจ และอ้าปากหายใจ มีน้ำมูกไอจาม หรือเยื่อบุตาขาว แดง อักเสบ

*หากพบอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรรีบพามาพบสัตวแพทย์

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล จากทีมสัตวแพทย์ รพส.ทองหล่อ ได้ที่ 02-079-9999 หรือคลิก https://www.facebook.com/ThonglorPet