รีวิว อาหารปลา UHT สด สะอาด สะดวก ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลี้ยงปลาบ่อย ๆ

นวัตกรรมอาหารสำหรับปลาสวยงาม กุ้งหรือปลาขนาดเล็กทุกชนิด

คุณภาพอาหารเหมือนอาหารสด โปรตีนธรรมชาติที่ปลาคุ้นเคย

เปิดฝาแล้วสามารถใช้งานได้ทันที สะดวกสบาย

สะอาด ปลอดจากเชื้อโรค ผ่านการฆ่าเชื้อระบบ Sterilization

ยืดอายุการเปลี่ยนน้ำเลี้ยงปลา ไม่ทำให้น้ำขุ่น ลดปัญหาน้ำเสีย

แพ็คเกจสูญญากาศสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องปกติได้อย่างน้อย 2 ปี หากยังไม่เปิดฝาใช้งาน

คุณภาพอาหารยังคงเดิมอย่างน้อย 45 วันหลังจากเปิดฝาใช้งาน (เก็บรักษาในตู้เย็น)


https://www.lazada.co.th/shop/triple-food/เริ่มต้นด้วยใช้ “อาร์ทีเมีย UHT” ในอนุบาลปลาแรกเกิด หลังถุงไข่แดงยุบ อายุโดยประมาณ 4 วัน เพิ่มโอกาสในการรอดมีชีวิตของลูกปลาเมื่อปลามีอายุ 7 - 10 วัน ( ปลาวัยเด็ก )ใช้ "ไรแดง UHT" เพื่อเสริมโปรตีนให้ปลาเจริญเติบโต และพร้อมเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อปลาอายุประมาณ 1 เดือน เปลี่ยนมาใช้ "ลูกน้ำ UHT" เพื่อให้ปลาแข็งแรง ได้รับโปรตีนในปริมาณที่มากขึ้น ปลอดโรค เพราะใช้ผลิตภัณฑ์อาหารปลา UHT มาอย่างต่อเนื่อง