ประกวดสุดยอดแมวเบงกอล ครั้งแรกในประเทศไทย 1st Thailand Bengal Cat Show 2018 | น้ำส้ม Vlog 4K

ประกวดสุดยอดแมวเบงกอล ครั้งแรกในประเทศไทย 1st Thailand Bengal Cat Show 2018 | น้ำส้ม Vlog 4K

ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ร่วมกับสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและชมรมผู้เพาะพันธุ์ แมวเบงกอลแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกวดแมว ชื่อว่า 1st Thailand Bengal Cat show 2018 จะได้พบกับการประกวด แมวสายพันธุ์ เบงกอล เต็มรูปแบบ