(((บุญรักษา))) โพล...คุณเชียร์ใคร มวยเต็งหรือ มวยรอง

 -ผลการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัคร สส.ซ่อม เขต ๖

-นายพนิช เบอร์ 1

-นายนพดล ชัยฤทธิ์ จากพรรคชาติสามัคคี เบอร์ 2

-นายอนุสรณ์ สมอ่อน พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 3

-นายก่อแก้ว เบอร์ 4

-นายชูชาติ พิมพ์กา พรรคแทนคุณแผ่นดิน เบอร์ 5

-คุณ เชียร์ใคร...

-บุญรักษา