นายกฯอภิสิทธิ์บอกให้เรารักษาศีล

วันนี้ท่านนายกฯ พูดได้ดีมาก ท่านแนะให้คนไทยเรา โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนไทย

 ต้องมีศีลห้าข้ออยู่ในใจและปฎิบัติให้ได้ตามนั้นทุกข้อ แล้วเราก็จะพบกับความสุข 

 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ถ้าทำได้ครบทุกข้อ ปัญหาต่างๆในสังคมจะลดลงมากและแน่นอนที่สุดคือ

 ตัวของเราเองไม่เดือดร้อน สังคมก็จะมีความสุข และมีคนดีเพิ่มมากขึ้น 

 ศีลห้ามีอะไรบ้างทุกท่านคงจำได้ 

- ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

- ห้ามลักทรัพย์ฉ้อฉล

- ห้ามประพฤติผิดในกาม

- ห้ามพูดปด 

- ห้ามดื่มสุราเมรัย

 พรุ่งนี้ก็วันพระแล้ว เรามาเริ่มรักษาศีลกันเถอะครับ 

และท่านคิดว่าในศีลห้าข้อนี้ ข้อใดที่เรามักรักษาหรือทำได้ยากที่สุดในห้าข้อ