<<< ประกาศโรงเรียนสาธิตมัฆวาน แห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนิน >>>

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัฆวาน แห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนิน

       
       พวกเราในนามเด็กโรงเรียนสาธิตมัฆวานแห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนิน ที่ประกอบด้วยเยาวชน คนรุ่นใหม่จากหลากหลายสถาบัน ร้อยพ่อพันแม่… ไม่สำคัญว่าเราเป็นลูกใคร แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรามีความรักในผืนแผ่นดินที่ถือกำเนิด เราตระหนักในความสำคัญของการตื่นตัวทางการเมืองภาคประชาชน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความรู้เรื่องเหตุบ้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยราชดำเนิน จึงรวมตัวกันตั้งโรงเรียนการเมืองภาคเยาวชนคู่ขนานกันไปด้วย
       
       โชคดีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนของเราใจดี ไม่ปิดกั้นความคิดของเด็กนักเรียนเหมือนกับบางโรงเรียน เราจึงมีอิสระในการออกมาเคลื่อนไหวอย่างสันติร่วมกับพี่น้องประชาชนในมหาวิทยาลัยราชดำเนิน
       
       สาเหตุในการเคลื่อนไหวของพวกเรา เนื่องมาจากรัฐบาลชุดนี้มีนิสัยถาวรที่เรารู้ๆกันอยู่ในการบริหารประเทศที่ไม่ฟังเสียงประชาชน มัวแต่ไปฟังเสียงนายใหญ่และพวกพ้อง ปัญหาข้าวยากหมากแพง ปัญหาน้ำมันขึ้นราคา ปัญหาเรื่องการศึกษา ปัญหาเด็กและเยาวชน กลับไม่ใช่ประเด็นหลักที่นี้รัฐบาลสนใจ เวลาผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้ว ผลงานที่โดดเด่นและสร้างความอับอายให้คนทั้งประเทศคือการกระนกระหือรือเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตัวเองและพวกพ้องพ้นผิด หนำซ้ำยังพยายามเล่นแร่แปรธาตุแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องอีกต่างหาก 

“ดู่ ดู๊ ดู ดูเธอทำ...ทำไมถึงทำกับฉันได้”
       
       คาดเดาไม่ถูกเลยว่า บ้านเมืองในอนาคตที่เราจะต้องอาศัยอยู่จะมีรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวเพียงใด เพราะจากเหตุการณ์ปัจจุบันเห็นได้ว่ากฎสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตราบใดที่ผู้กระทำความผิดได้รับอำนาจรัฐ
       
       จากความกังวลดังกล่าวเราเห็นว่าควรจะถึงเวลาแล้วที่จะออกมาแสดงพลังของเยาวชนที่สนับสนุนแนวคิดของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เนื่องจากความชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ได้หมดลงไปแล้ว รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเลย หากแต่พยายามที่จะสืบทอดระบอบทักษิณที่กัดแทะ กลืนกิน เขมือบและสวาปามผลประโยชน์ของชาติมาเป็นของตัวเองอย่างตะกละตะกราม เช่นการพยายามแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการคอรัปชั่นเชิงนโยบายอย่างโจ่งแจ้ง
       
       หากเป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตเราอาจจะไม่เหลือผืนแผ่นดินให้ยืนอยู่ก็เป็นได้ แม้แต่ลมหายใจของเราเองก็อาจจะที่จะถูกแปรรูปไปเป็นเงินในกระเป๋าของคนบางกลุ่ม เราจึงต้องออกมาคัดค้านรัฐบาลชุดนี้ตามหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิ เสรีภาพ ในการชุมนุมโดยสงบ สันติ ปราศจากอาวุธ ถึงจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ เราก็สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้หากรัฐบาลเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กได้เห็น ที่สำคัญ ก็คือ “เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ถ้าอนาคตไม่มีชาติแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน?”
       

       เราขอเรียกร้องต่อเยาวชน คนรุ่นใหม่และสังคมดังนี้
       
       1.เพื่อนๆ เยาวชนจ๋า…ลืมตาขึ้นมามองสังคมในปัจจุบันนี้กันเถอะจ้ะ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องเปิดใจให้กว้างรับฟังข่าวสารจากทุกด้าน แล้วใช้จิตใจที่บริสุทธิ์แยกแยะความดีออกจากความชั่ว อย่าปล่อยให้ข้อมูลผิดๆครอบงำเราได้... หมดเวลาที่จะไม่สนใจปัญหาบ้านเมืองอีกต่อไป รวมพลังกันให้สังคมได้เห็นเสียที เพราะพวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มคนที่มีเวลาอยู่บนผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักของเรายาวนานที่สุด เรายอมให้สังคมยอมรับความบกพร่องโดยสุจริตไม่ได้อีกต่อไป!
       
       2.คุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์จ๋า…หยุดปิดหู ปิดตา ปิดปาก พวกเราเยาวชนเถิด หากเยาวชนต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ขอให้เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้พูด อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกปิดกั้น เพราะเยาวชนที่มีจุดยืนบนความถูกต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากการครอบงำคือเยาวชนที่เป็นความหวังของชาติอย่างแท้จริง สอนให้พวกเรารู้เสียทีว่าคนผิดควรได้รับการลงโทษโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายใดๆ
       
       3.พี่ๆ สื่อมวลชนจ๋า… ช่วยนำเสนอข่าวสารอย่างครอบคลุม รอบด้าน ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของเด็กอย่างเราทุกคน ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายใด
       
       4.อีกฝ่ายที่เราขอวิงวอน คือ รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราขอเน้นย้ำว่า การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุม ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้น เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นไปอย่างสงบ สันติ อหิงสา ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่มีเหตุผลที่จะสั่งให้ใช้กำลังต่อผู้ชุมนุมเพราะจะเป็นการประจานต่อชาวโลก ว่า รัฐบาลที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยใช้วิธีแบบเผด็จการกับประชาชน
       
       สุดท้ายเราขอยืนยันว่า เราเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เห็นประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่ เราปรารถนาที่จะเห็นสังคมที่รู้จักแยกแยะความผิด ชอบ ชั่ว ดี และมีกระบวนการยุติธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ เราจะทำหน้าที่ของพลเมืองไทยโดยการพยายามเผยแพร่ความรู้เรื่องปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันให้กับเพื่อนๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและตาสว่างเสียที เพราะโรงเรียนสาธิตมัฆวานแห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนินแห่งนี้ เปิดรับทุกคนที่มีจิตใจรักชาติ รักแผ่นดิน และพร้อมที่จะเรียกร้องความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความยุติธรรมให้เกิดในสังคมอย่างแท้จริงเสียที
       
       ด้วยจิตใจรักผืนแผ่นดินเกิด
       นักเรียนโรงเรียนสาธิตมัฆวานแห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนิน


<<<<อ่านรายละเอียดของโรงเรียนสาธิตมัฆวานได้ที่นี่ครับ>>>>

พวกเราในนามศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตกรุงเทพฯแห่งมหาวิทยาลัยประเทศไทย ที่ประกอบด้วยเยาวชน คนรุ่นใหม่จากหลากหลายสถาบัน ร้อยพ่อพันแม่… ไม่สำคัญว่าเราเป็นลูกใคร แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรามีความรักในผืนแผ่นดินที่ถือกำเนิด เราจึงต้องทำการให้ความรู้กับสถาบันการศึกษาบางสถาบันฯที่ยัดเยียดอวิชชาให้กับเหล่านักเรียนอย่างผิดๆ ด้วยครูบาอาจารย์ที่ขาดการอบรมทางจริยธรรม คุณธรรม ประกอบด้วยอคติ 4 บังตาจนมืดบอด มองไม่เห็นความจริงแห่งชีวิต

การให้ความรู้อีกด้านหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราเพื่อให้บุคคลที่ยังพอสั่งสอนได้ ได้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีที่ถูกต้อง

สำหรับเราแล้วการที่มีครูดุๆโหดๆดูจะเป็นการดีกว่าที่สั่งสอนนักเรียนให้รู้ลึกและรูจริงถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อบ้านเมืองมากกว่าครูใจดีแต่ด่านักเรียนนอกสถาบันได้อย่างหยาบช้าสามานย์ สอนวิชาพุทธศาสนาอย่างไม่สนใจแก่นแท้ของความเป็นพุทธ

สาเหตุที่พวกเราจำเป็นต้องมานั่งให้ความรู้กับพี่น้องนักเรียนเป็นระยะๆก็เนื่องจากว่าระยะนี้ในบ้านเมืองมีกลุ่มก๊วนที่ชอบให้ความรู้แบบผิดๆกับเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะแยะเหลือเกิน บางสิ่งบางอย่

เราขอเรียกร้องถึงฝ่ายตรงข้ามดังนี้

1.เลิกปิดหูปิดตานักเรียนฝ่ายเดียวกันได้แล้ว สอนให้พวกเขารู้จักคิดเองบ้าง คิดถึงครอบครัวของเขา คิดถึงสังคมของเขา
คิดถึงประเทศของเขาและคิดถึงโลกที่เขาอาศัยอยู่ อย่าคิดถึงแต่ตัวเองและผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง

2.เพื่อนสื่อมวลชนทำหน้าที่ของพวกท่านต่อไป เราเห็นว่าพวกท่านทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วในสภาวะปั่นป่วนวุ่นวายอันเนื่องจากการกระทำของทางฝั่งโน้น ขอให้ท่านจงกระทำดีต่อไป

3.เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าฝ่ายปกครองของรัฐต้องทำหน้าที่ดูแลเด็กๆที่ชอบเล่นนอกเกมส์ ฝ่าฝืนกฏกติกาและจับกุมดำเนินคดีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเด็กๆเยาวชนให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดี มาลงโทษให้ได้

ผู้ปกครองของเด็กอมมือสองคน

ความเห็นที่ 3
อานนท์ หะนนท์

ประชาธิปไตย จากนี้ไปจะรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชดำเนิน คือปัจจัยสำคัญ เพราะทุกรุ่นทุกวัยได้มีส่วนร่วม แต่เดืมการเรียนรู้อยู่เฉพาะนักเรียนนักศึกษา แต่ผู้ที่ต้องนำไปใช้คนทุก ๆ วัย เดี๋ยวนี้ผู้ที่อายุ ๕๐ ขึ้นก็ได้เรียนรู้ เลือกตั้งครั้งต่อไป เชื่อได้เลยว่าผู้คนจะไม่เลือกผู้แทนโดยการผ่านหัวคะแนนเพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน สส.ปัญญาอ่อนจะไม่มีโอกาสมานั่งในสภาอีกต่อไป ขอบคุณ ม.ราชดำเนินที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยเจริญขึ้นเป็น ๑๐ ๆ ปี ขอบใจนายกบ้า ๆ ที่เป็นแผนการสอนเป็นอย่างดี และ สส.เลว ๆ ที่เป็นสื่อการสอนในการเปรียบเทียบ สส.ดี ๆ และ เลว ๆ

ความเห็นที่ 4
นักศึกษาปี2

ไร้สาระ ใช่เรื่องของพวกคุณหรอ
เป็นนักเรยนก้เรียนไปเหอะ
บ้าบอ ทำอะไร รู้เรื่องแบบนี้ดีแค่ไหน หรือว่าได้ค่าจ้างมาโดยเฉพาะเด็กรามอ่าทำอารายอย่านึกว่าไม่รู้นะได้คนละกี่บาทอ่า เรียนรามก็ว่าหางานทำยากแล้วนะ อย่าเรียนให้มันนานนักซิ เดี๋ยวไม่มีคายรับเข้าทำงานนะ

แฟนเด็กราม

ความเห็นที่ 5
อ้น สาธิตมัฆวาน

สู้ๆๆๆนะคะทุกๆคน ถึงแม้จะเหนื่อยยากขนาดไหน ก็ต้องสู้ อย่ายอมแพ้เด็ดขาด รักพี่น้องร่วมโรงเรียนสาธิตมัฆวานทุกคนค่ะ

ความเห็นที่ 6
อ้น ม.ราชดำเนิน

นศ.ปี 2 ความคิดเห็นที่ 11 โง่หรือว่า แกล้งโง่ ถ้างั้นขนย้ายข้าวของกลับไปอลู่กลับพวกทรราชที่...ลอนดอน...แล้วกัน ไมได้เรียนม.ราชดำเนินแหง มัวแต่เรียนม.ทรราชอยู่

ความเห็นที่ 7
พันธมิตร นน ท์

สุ้ๆ ต่อไปเหอ ครั้ฟฟพี่น้องง

สุ้เน้ออ^^