สมควรยุบ ปชป สักที

ในสัปดาห์นี้ เราจะจับตาคอยดูศาล  ว่าจะตัดสินอย่างไร  เราหวังว่าจะได้ยุบ ปชป สักที  บริหารมาหลายปี ผลงานไม่มี  มีแต่ความวุ่นวายตลอดเวลา  แล้วอย่างนี้ราษฏรตาดำๆ อย่างเราจะอยู่อย่างไร  นอกจาไม่แก้ไข มีแต่ผลักปัญหาไปสู่อนาคตหลายข้อ  หวังว่า ศาลท่านสำนึกเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีอากรของราษฏรที่จ่ายเงินให้พวกท่านบ้าง  ส่วนนักการเมือง พวก สส สว  รมต มันไม่เคยสำนึก ว่า เงินเดือนที่ท่านรับมาจากราษฏรตาดำๆ ที่ทำงานหนัก เพื่อหาเงินมาจ่ายภาษีให้พวกท่านสุขสบาย