เพื่อนบ้านไทย เขาพัฒนากันแล้ว ส่วนพี่ไทยยังประท้วงเหมือนเดิม

ประเทศเพื่อนบ้านรอบเรา เขาพัฒนาประเทศโดยการให้มีวิทยาการใหม่ เช่น ระบบโทรศัพท์ 3.5G ส่วนทางไทย ผลประโยชน์ไม่ลงตัว ทำให้การพัฒนาไม่ถึงไหน  เพื่อนบ้านเราจะมีรถไฟความเร็วสูง แต่ไทยมีระบบรางคู่(เวรกรรม ไม่รู้ รมต คนไหน มันเอา รอยหยักของสมองส่วนไหนมาคิด คิดแต่จะหาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียว)  ทุกวันี้ มีแต่ข่าวน่า เบื่อ ม็อบกีฬาสีมากมาย ตลอดจนความไร้ความสามารถของผู้นำไทย อีกไม่นาน เราคงตกขอบโลก  จนเพื่อนบ้านจะแซงหน้าเราไปแล้ว