ก.ไอซีที ตั้งเป้าปี 2556 ทุกอำเภอในประเทศไทยจะต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้งาน

ขนาด 3 G ยังไม่มี  กรุณาทำ3 G ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุย  เบื่อจริงๆ