(((บุญรักษาฯ))) ยึดอำนาจมา ประเทศชาติได้อะไร

ผมขอเกรินไปในบริบทที่ฟังเป็นภาษาพูดกันนะครับ บางครั้งอาจจะไม่เหมือนนักวิชาการเล่าความเท่าไหร่ เราได้บทเรียนว่า ปฎิวัติไม่ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง เราได้มรดกจากการรัฐประหาร คือ ประกาศ คปค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย คมช ที่มีการรวบรัดตัดตอน หาเหตหาผลเพื่อสกัดกันคนไม่กี่คน ขณะที่ปัญหาที่ตั้งใจจะแก้ให้การเมืองดีขึ้น การให้มีการคดโกงน้อยลง การทำให้คนปรองดองกันมากขึ้น กลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการ วันนี้ความขัดแย้งยังอยู่ 
อย่างที่บอกว่าเป็นบทเรียน ที่คิดกันว่าการใช้กำลังจะแก้ปัญหาอะไรได้ ก็เห็นว่าแก้อะไรไม่ได้ แล้วอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนสงสัย หากไม่ยึดอำนาจ ประเทศจะเดินหน้าได้ดีกว่านี้หรือไม่ ผมไม่อยากตอบคำถามลักษณะนี้ เพราะมันคงไม่ถูกใจกับมุมมองหลายๆท่านแต่เราอาจจะค่อยๆมองกันเป็นจุดๆไปนะครับ

แต่ทุกวันนี้รวมถึงย้อยไปหลัง ปฎิวัตินะครับเราจะเห็นว่าความขัดแย้งที่ปรากฏซึ่งจะมีการแบ่งเขาแบ่งเรา แบ่งสีแบ่งการศึกษาแบ่งรวยแบ่งจน อย่างมาก และที่นี้แน่อนาคตก็ยังมีต่อไปที่รู้คือวันนี้ความขัดแย้งยังดำรงอยู่

การปฎิวัติรัฐประหาร เป็นปัจจัยหนึ่งของความขัดแย้ง ทำให้เรื่องยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ผมไม่อยากกล่าวโทษใครว่าทำเศรษฐกิจเสีย แต่การพัฒนาประเทศก็เดินหน้าได้ตามลำดับอยู่แล้วถ้าเรามีความสามัคคีกันนะครับ อันนี้อย่างให้มองตามด้วยอย่าพึ่งมีเส้นแบ่ง 

การยึดอำนาจเป็นอาการที่ปรากฏบนพื้นฐานความคิดว่าการแก้ปัญหาด้วยกำลังจะได้ผล ถ้าไม่เปลี่ยนความคิดพื้นฐาน แล้วใช้วิธีอื่นที่ดีกว่า เราจะย่ำอยู่กับที่ วนอยู่ในอ่าง 

และที่ผ่านมานี้ทำให้รู้ว่าทัศนคติคนในสังคมเรียนรู้ว่าการใช้กำลังไม่ได้ผล ไม่อย่างนั้นคงจะมีการเรียกร้องให้มีการใช้อำนาจ กำลัง แต่ตรงนี้ลดลง 

ทางสังคมที่เกิดการปริแยกแบ่งข้าง ยิ่งซับซ้อนมาก ยังไม่มีวี่แววที่จะคลี่คลาย ซึ่งผมไม่อยากจะโทษการปฎิวัติยึดอำนาจ แต่เพราะพวกเราเองทำให้ยุ่งยาก จนแก้ปมไม่ออก เรามีด้ายกลุ่มหนึ่ง เราช่วยกันแก้ แต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง ยิ่งพาชาติถอยหลัง

สิ่งสำคัญต้องหาทางแก้ไขความขัดแย้ง ใช้ความคิดริเริ่ม เห็นอกเห็นใจ เอาประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวตั้ง ต้องหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เห็นเหมือนกันเท่านั้น ต้องปรึกษาหารือกับคนที่เห็นต่างกันด้วย

หากคิดได้อย่างนี้เรื่องอื่นๆ เช่น โครงสร้างการเมืองก็ดูแลกันไป ถ้าหลักความคิดยังเป็นฉันถูกเธอผิด ใครมีกำลังมากกว่าก็ชนะ ก็ไม่ใช่คำตอบของสังคมยึดอำนาจมาแล้ว ประเทศได้อะไร...บุญรักษา