พรรคเพื่อไทยเป็นของใครก็ช่างแต่............

....ขอให้ไม่ฆ่าประชาชน ไม่มีปฎิวัติ ไม่สองมาตรฐาน

ทำงานให้เป็น ทำให้ศก.ดีขึ้น สร้างรายได้

น้ำมันราคาไม่แพง สินค้าราคาพอเหมาะ ไม่ได้โกงเหมือนน้ำมันปาล์ม 

ไม่ใช้มีแต่กู้ กู้ก็ต้องมีวิธีใช้หนี้ให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน