เห็นการเมืองแบบนี้แล้วเบื่อมั๊ย

การเมืองที่มีแต่ใส่ร้ายกัน การเมืองที่หวังจะชนะแม้จะใช้วิธีสกปรกก็ตาม....เบื่อมั๊ย?