รัฐบาลชุดไหนประเทศชาติเสียหายมีคอรัปชั้นมากกว่ากัน

เห็นถกเถียงกันมานาน

คราวนี้เลยถามตรงๆล่ะกัน

ระหว่างนายกสองคนนี้ใครทำประเทศชาติเสียหาย

มีการโกงบ้านเมือง

ปะเทศชาติไม่พัฒนา

มากกว่ากัน