เก่งแต่พูดแต่ทำไม่เป็น @ เก่งแต่ทำแต่พูดไม่เป็น

เลือกเลยไม่มีข้อมูลไรหรอก

ชอบแบบไหน......เลือก! 

ถามกันเห็นๆถามกันตรงๆ

ไม่ต้องมีข้อมูลไรก็ได้เลือกได้...เต็มที่

 (คำถามไม่ได้เอียงข้างใครนะอย่าคิดมาก แค่อยากรู้ว่าชอบคนแบบไหน)