ถ้าท่านเป็นนายกและตอบคำถามนักข่าวไม่ได้จะทำอย่างไรระหว่าง..

 

(1) เดินหนี

 

(2) ยังไม่ได้รับรายงาน

 

ปล. ขอเหตุผลด้วยครับ