►►► สายล่อฟ้า ตัวจริงเสียงจริง ◄◄◄

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ ประเทศอังกฤษ เผยแพร่บทความสัมภาษณ์พิเศษ

 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย โดยผู้สัมภาษณ์ คือ นายริชาร์ด ลอยด์ แพร์รี

ผู้สื่อข่าวเดอะไทมส์ ที่ทำงานอยู่ในญี่ปุ่น โดย พ.ต.ท.ทักษิณ บอกว่า อาจกลับเมืองไทย

เพื่อเป็นผู้นำประเทศอีกครั้ง ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการ

และยังได้ทำนายอนาคตของบรรดาผู้นำกองทัพ และนักการเมืองในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ ว่า จะต้องถูกกระบวนการยุติธรรมเล่นงาน

จากกรณีใช้ความรุนแรงปราบปรามกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนตน จนมีผู้เสียชีวิต

หลายราย

***********สายล่อฟ้าตัวจริง เสียงจริง***********