ขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญญาชนและการศึกษาของคนในชาติด้วย

ประเทศชาติต้องการคนมีความรู้และการศึกษาเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศไม่น้อยกว่าไปชาวนาหรือแรงงาน

แม้แต่จีนที่เป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ยังให้ความสำคัญกับการศึกษา

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกหลายแห่งตั้งอยู่ที่จีน

ดาว 5 ดวงบนธงชาติจีนหมายถึง ชนชั้นทั้ง 4 ที่ประกอบกันเป็นชาติจีน ประกอบไปด้วย ชาวนา ทหาร แรงงาน และนักศึกษาหรือปัญญาชน (ไม่มีชนชั้นนายทุน)

และดาวอีกหนึ่งดวงคือพรรคคอมมิวนิสต์

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่คอมมิวนิสต์ก็ยังมองว่าการศึกษานั้นสำคัญ (ยกเว้นคอมมิวนิสต์อย่างเขมรแดงในยุคของพลพต)

เพราะฉะนั้นเราจะทิ้งเรื่องการศึกษาไปไม่ได้เลย

มิเช่นนั้นแล้วเราคงแย่ซะยิ่งกว่าพวกคอมมิวนิสต์เสียอีก

จีนแม้จะกดขี่ประชาชนยังไงเขาก็ไม่เคยกดให้ประชาชนเขาโง่

เพราะเขารู้ว่าชาติจะเจริญได้ก็ด้วยพลังปัญญาของประชาชนในชาติ

ร่างกายประกอบไปด้วยแขนขาและสมอง

ประเทศชาติก็เหมือนกัน

อย่าได้ทอดทิ้งปัญญาชน ร่างกายมีแขนขาแต่ไม่มีสมองก็ไม่ถือว่าเป็นร่างกายที่สมบูรณ์

หวังว่ารัฐบาลคงจะเข้าใจ

และเหนือสิ่งอื่นใด หากมีทั้งแขนขาและสมองแล้ว หากแต่ขาดจิตใจหรือวิณญาณก็มิอาจเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้

ดังนั้นเรื่องของการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม ศีลธรรม มโนธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน แต่เรื่องนี้คงมีคนพูดเยอะแล้วคงไม่ขอกล่าวอะไรอีก

ขอฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับ