เพิ่งมารู้ว่า ตู่ มีลูก 3 คน...แม่คนหนึ่งเป็นพิธีกรสาวเสื้อแดง

 

จาก......... http://www.thaipost.net/node/45793

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินรวม 8,224,825 บาท ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ นายจตุพรไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส แต่แจ้งบัญชีทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ จำนวน 5,185 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,700,000 บาท ยานพาหนะ 1,670,000 บาท
 เป็นที่น่าสังเกตว่านายจตุพรแจ้งสถานะว่า โสด แต่มีบุตร 3  คน แต่แจงเพียง 2 คน คือ ด.ญ.พอเพียง พรหมพันธุ์ มี น.ส.อนุกาญจน์ พรหมกระแส เป็นมารดา และ ด.ช.ปัณณพัฒน์ พรหมพันธุ์ มี น.ส.พรหมภัสสร ณ กาฬสินธุ์ เป็นมารดา  ส่วน ด.ญ.ศดายุ พรหมพันธุ์ ที่มี น.ส.นารีรัตน์ นันเนิ้ง เป็นมารดา ไม่ได้แจงในบัญชีทรัพย์สิน

************************

 

ที่ว่า *ส่วน ด.ญ.ศดายุ พรหมพันธุ์ ที่มี น.ส.นารีรัตน์ นันเนิ้ง เป็นมารดา *

ชื่อ น.ส.นารีรัตน์ นันเนิ้ง คุ้นๆนะ เหมือน ดารา ชื่อ เมธี เคยออกมาแฉจนเป็นข่าว

ลองเสริชหาชื่อนี้ใน ในกูเกิล ........กระจ่างเลย.....

ใอ้ตู่มันไม่ได้สู้แล้วรวยอย่างเดียว แต่มันสู้ได้เมียสวยด้วยนะ