จะหญ้าแพรกหรือหญ้าแฝกก็ไม่เห็นจะแปลกที่จะพูดผิด

เพราะหนักกว่านี้ก็เคยมีมาแล้วสำหรับนายกไทย http://www.oknation.net/blog/skyman/2011/03/24/entry-1 ถ้ายังจำกันได้ อีกอัน "During a state visit by Queen Elizabeth II of the United Kingdom in October 1996 he mistakenly referred to her as Queen Elizabeth Taylor receiving many ridicules and criticisms as a result" (ข้อมูลจาก: http://en.wikipedia.org/wiki/Banharn_Silpa-archa )