เชื่อหรือไม่

คุณเชื่อหรือไม่ว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม   ถูกปล้นเงินไปเพียง5ล้านบาท