เราสามารถที่จะรื้อคดีคนโกงแชร์ได้หรือไม่

นายเอกยุทธ อัญชัญบุตร ได้ทำการหลบหนีคดีแชร์ ไปจนหมดคดี อยากสอบถามผู้รู้ทางกฏหมาย เราสามารถที่จะร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ครับ  เนื่องจากครั้งหนึ่ง คนในครอบครัวของผม ก็หลงเชื่อคนเลวคนนี้ แต่สุดท้ายมันเอาเงินของพวกเราไปเสวยสุขมาหลายปี  กลับมาเมืองไทย ก็ไม่รู้ว่ามันจะโกงเงินกับชาวบ้านอย่างพวกผมที่โดนมันหลอกอีกหรือไม่