ไก่ในเข่ง !!! ไม่มีรายชื่อประเทศไทย???

สำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐ เผยผลการจัดอันดับ 50 ประเทศที่เหมาะแก่การประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก โดย ฮ่องกงคว้าที่ 1 ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอันดับ ไม่มีรายชื่อประเทศไทยอยู่ด้วย แต่มี สิงคโปร์ ซึ่งได้อันดับที่ 9 (44.8%) มาเลเซีย อันดับที่ 32 (38.1%) และเวียดนาม อันดับที่ 46 (36.2%)

ทั้งนี้เหตุผลที่ฮ่องกงคว้าที่ 1 ไปครอง บลูมเบิร์กได้ให้เหุตผลไว้ว่า ฮ่องกงมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่เสรี และมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ที่ 16.5% ขณะที่สหรัฐเก็บที่ 35%

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปราศจากภาพลักษณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งที่ตั้งของฮ่องกงได้เปรียบตรงที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจีนที่มีตลาดขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก ซึ่งเหตุผลเหล่านี้กลายเป็นแรงดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน

ขณะที่อันดับที่ 2-5 ไดเแก่ เนเธอร์แลนด์ (48.3%) สหรัฐ (46.9%) อังกฤษ (45.7%) ออสเตรเลีย (45.6%) ส่วนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รายใหญ่กลับได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับท้ายๆ โดยรัสเซียได้อันดับที่ 48 (36.1%) อินเดีย อันดับที่ 49 (35.9%) และบราซิล อันดับที่ 50 (35.5%)

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นฐานในการให้คะแนน ได้แก่ ต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ , ต้นทุนในการจ้างแรงงาน , ต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า , ต้นทุนที่มองไม่เห็น อาทิ เงินเฟ้อและคอร์รัปชัน กำลังซื้อของผู้บริโภค และการบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
 ที่มา  ขอบคุณ Mthai News

*********************************************

หาทางออกของประเทศกันเจอหรือยัง

ผลของการ แบ่งข้างแบ่งขั้ว อวดดีอวดเก่ง ตีกันเป็นไก่ในเข่ง

ไหน