จะบ้าแก้รัฐธรรมนูญกันไปทำไม

 เหตุผล ................เมื่อคืนแมวที่บ้านนอนไม่หลับ ต้องแก้  ปวดท้องสงสัยรัฐธรรมนูญไม่ดี ต้องแก้  กินไม่สะดวก ต้องแก้  ทำงานไม่สะดวก ต้องแก้........................

     สาระพัดเหตุผลที่จะสรรหามา แม้แต่ผู้ทำรัฐประหารก็ยังสรรหาเหตุผลมาให้ได้ ใช่ของมันแก้กันได้ เมื่อไม่ดีก็ต้องแก้ แก้ แก้ แก้กันเข้าไปไม่รู้จักจบสิ้น  คนจ้องฉีก ก็จะฉีก  เช่นครั้งนี้แหละ บอกว่าแก้เพราะมันมาจากเผด็้้้้จการ จะขอแก้ ที่จริงไม่ใช่แก้ แต่เป็นการฉีกแล้วเขียนขึ้นใหม่ จะแก้หรือจะฉีกไม่ว่ากัน เพราะมันทำได้ทั้งแก้และฉีกนั่นแหละ  แต่เคยมองย้อนกลับบ้างใหม รถไม่ดีต้องขายทิ้งซื้อใหม่ บ้านไม่ดีต้องพังสร้างใหม่  ไอ้ที่ว่าไม่ดีน่ะคืออะไร ปรับปรุงแก้ไขได้ใหม เราจะปรับมันให้เข้ากับตัวเรา เคยคิดบ้างใหมว่า เราจะปรับตัวเองให้เข้ากับมัน ลองคิดกันดู  รัฐธรรมนูญก็เช่นกันมองมันไม่ดีต้องแก้ แล้วทำไมไม่มองย้อนกลับมาที่ตัวเราละว่า ไม่ดีต้องแก้ จะแก้กันน่ะอย่าแก้แต่วัตถุแก้คนด้วย  แก้คนแก้อย่างไร การศึกษาไงครับ ให้การศึกษาเน้นการพัฒนาจิตใจปลูกคุณธรรมจริยธรรมทำให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ มันอาจจะใช้เวลา(แต่ไม่นานนัก) ใช้เวลาไม่มากเหมือนแก้รัฐธรรมนูญดอก แก้รัฐธรรมนนูญน่ะแก้กันมากี่ฉบับ กี่ปีแล้ว จบสิ้นบ้างใหม  การพัฒนาคนอย่าโยนให้สถานศึกษาแห่งดียว เพราะการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ดังนั้นทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนต้องมีส่วนร่วมและช่วยกัน  บุคคลที่เป็นคนสาธารณะจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน  สรุปแล้วจะแก้หรือพัฒนาคนเป็นสิ่งที่ทำได้ ถ้าคิดจะทำ  แต่ปัญหามันมาติดที่ตัวบุคคลสาธารณะนี่แหละ เขาไม่ยอมแก้ตัวเองนี่ซิคือตัวปัญหา  ทำอย่างไรดี ช่วยกันทำบุญทำทานกันหน่อยเถอะครับ