โยกไป-ย้ายมา สนามบินและนักการเมืองประเทศไทย กับ เงาทะมึนที่ทุ่งสีกัน

MthaiNews ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ ร.ท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับแนวทางให้สายการบินต้นทุนต่ำหรือโลว์คอสต์แอร์ไลน์ไปใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 50 ล้านคนต่อปี สูงกว่าขีดความสามารถที่รองรับได้ 45 ล้านคนต่อปี ดังนั้น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับหลายสายการบิน ให้สมัครใจจะย้ายไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่า มีสายการบินไหนบ้าง แต่ยืนยันได้ว่า มีแนวโน้มไปในทางที่ดี คาดว่าจะมีความชัดเจน และสามารถย้ายสายการบินที่สมัครใจได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 39 ล้านคนต่อปี เฉพาะอาคาร 1 ที่ให้บริการอยู่รองรับได้ประมาณ 16 ล้านคนต่อปี แต่ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์ เพียงสายการบินเดียวที่ให้บริการอยู่ที่อาคาร 1 มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 14,000 คนต่อวันเท่านั้น จึงมีศักยภาพที่จะรองรับได้อีกมาก

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ทางท่าอากาศยานดอนเมือง จะต้องปรับปรุงเพื่อเตรียมรองรับสายการบินที่จะย้ายเข้ามาใช้บริการด้วย โดยที่อาจเป็นการปรับปรุงบางส่วน ตรวจสอบระบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเดิมของท่าอากาศยานดอนเมือง มีความพร้อมให้บริการอยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน การย้ายสายการบินต้นทุนต่ำไปที่ดอนเมือง จะไม่กระทบกับแผนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานดอนเมืองในส่วนของ 6 กิจกรรมหลัก คือ
1.โครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน
2.โครงการบริหารจัดการอะไหล่อากาศยานในภูมิภาค
3.โครงการศูนย์ปลอดอากร (ฟรีโซน)
4.โครงการศูนย์ขนส่งกระจายสินค้า
5.โครงการศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ
และ 6.โครงการอาคารผู้โดยสารสำหรับอากาศยานส่วนบุคคลไพรเวท เจท เทอมินัล) แต่อาจมีการปรับแผนการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดแต่ละส่วน

ที่มา MthaiNews

/********//*********//***********//************//

สนามบิน-การเมืองไทย-นักการเมือง-โยกไปย้ายมา

หรือจะจริงกับคำที่ว่า ประเทศเจริญได้ตอนนักการเมืองหลับ เอิ๊กๆ