ถามความเป็นกลางกับ เวป Mthai

เข้าเรื่องเลยละกัน เท่าที่นั่งอ่านแต่ละกระทู้ ผมก็ไม่เข้าใจว่า เจตนาของเว็บนี้ ต้องการให้เป็นไปแบบไหน ตั้งกระทู้มาก็ด่ากัน ถ้าถูกใจก็เซฟความคิดเห็นไว้ ถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบ ก็ ลบความคิดเขาซะงั้น ผมก็ไม่รู้ว่า พวกที่ควบคุมหรือดูแลเวบ็บอร์ด เขามีมาตราฐานส่วนตัวหรือ มาตราฐานที่เป็นกลาง แล้วไหนบอกว่า คนเราทุกคนมีความคิดเห็นที่สามารถ แสดงออกได้ แต่ในความคิดเห็น จริงๆแล้วต้องดูความเหมาะสมในการแสดง ไม่ใช่ เห็นเป็นพวกเดียวกัน ก็ปล่อยให้แสดงความคิดเห็นสบายปาก จริงๆแล้ว ผมเบื่อเรื่องการเมืองมาก ผมไม่ใช่เสื้อสีไหนทั้งนั้น บางคนเข้าใจว่าผมเป็นสีที่แตกต่าง แต่ประทานโทษ ผมมีสีเดียวคือสีแห่งความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั่นแหละที่อยากให้ทุกคนควรจะเป็น คนที่ดูแลเว็บไซด์ ควรที่จะทำอะไรให้เป็นกลาง และก่อให้เกิดความสงบสุขเถิด