เต็ง เส่ง ถาม ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯไทยไทยเหนื่อยไหม

คำตอบคือ...???

เหนื่อยค่า วันๆ แกร้องแต่จะเป็นนายกฯ

อรุณ วัชระสวัสดิ์

มติชน