ที่มีวันนี้ เพราะพี่ให้

ข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง กับประโยค ที่มีวันนี้ เพราะพี่ให้  ข้าราชการตำรวจนายอื่นๆหรือคุณ คิดอย่างไร กับระบบข้าราชการตำรวจ ในวันนี้