วิธีการช่วยชาวนา ที่ดีกว่ารับจำนำข้าว

ผมขอเสนอวิธีง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้1. ชาวนา นำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ ไปขายที่โรงสีตามขั้นตอนปกติ2. มีตัวแทนของรัฐ ประจำอยู่ทุกโรงสี3. ตัวแทนของรัฐซื้อข้าวจากชาวนาตันละ 13,000 บาท(ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็ตันละ 18,000 บาท)4. ชาวนารับเงิน แล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุข5. ตัวแทนของรัฐนำข้าวที่เพิ่งซื้อ ไปขายต่อให้โรงสีตันละ 10,000 บาท    (ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็ขายต่อตันละ 15,000 บาท)

6. โรงสีก็นำข้าวที่ซื้อ ไปแปรรูป แล้วขายต่อตามกลไกตลาด

สรุปว่า รัฐบาลจะขายข้าวขาดทุนตันละ 3,000 บาทคล้ายๆกับ รัฐบาลจ่ายส่วนต่าง 3,000 บาทต่อตัน เหมือนประกันราคาข้าว ของรัฐบาลอภิสิทธิ์แต่ปิดจุดอ่อนของประกันราคา ที่ทำนาบนกระดาษ ไม่ได้ทำนาจริง แต่ได้รับเงินส่วนต่างแต่วิธีที่ผมเสนอ ต้องมีข้าวมาขายจริง ถึงจะได้รับเงิน

 

ถ้าชาวนานำข้าวไปขายเอง คงถูกโรงสีกดราคา เหลือตันละ 8,000 บาท

แต่ถ้าตัวแทนของรัฐนำข้าวไปขาย โรงสีคงยอมรับซื้อตันละ 10,000 บาท

 ใน 1 ปี ไทยผลิตข้าวได้ 30 ล้านตันข้าวเปลือกดังนั้นรัฐบาลจะขาดทุน 3,000 X 30,000,000 = 90,000,000,000 บาทดังนั้นรัฐบาลจะขาดทุน 90,000 ล้านบาทต่อปีวิธีนี้ดีกว่าจำนำข้าวที่ขาดทุน 200,000 ล้านบาทต่อปีวิธีที่ผมเสนอ ดีหรือไม่ดีช่วยกันวิจารณ์หน่อยนะครับ