ใครดีกว่ากัน

ระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับ รัฐบาลมาร์ค ใครบริหารประเทศได้ดีกว่ากัน 

(คิดจะตั้งคำถามก็หาตัวเลือกให้มันแฟร์ๆหน่อยนะไอ้พวกไม่รู้จักประชาธิปไตย)