พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ ประธาน กทค. แสดงความบริสุทธิ์ใจ ยื่นเอกสาร ปปช.

พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ ประธาน กทค. แสดงเจตจำนงค์ เรื่องความบริสุทธิ์ใจ ยื่นเอกสาร การประมูล 3G ให้กับ ปปช. แล้ว สงสารคนดีของประเทศนี้จัง...
ใครเก่งๆ ดีๆ ที่ไหนอีก ที่เค้าจะกล้าเสียสละเพื่อประเทศไทยโดนขัดแข้งขัดขา สารพัดหน้าเดิมๆ คุ้นๆ ทั้งนั้นค้านมันทุกเรื่อง แล้วอ้างว่าทำเพื่อ ประชาชน...