ตากใบ กะ 98ศพราชประสงค์

ทั้งสองกรณีนี้ต่างกันตรงที่

กรณีตากใบ....ไม่ได้ตั้งใจให้ตาย

กรณี98ศพราชประสงค์....ตั้งใจให้ตาย

คุณว่าจริงรึไม่จริง 

ความเห็นที่ 1
ชาวกรุง

ต่างกันตรงที่ กรณีตากไบ ผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถสู้รบตบมือกับเจ้าหน้าที่ได้แล้ว ถูกมัดมือไขว้หลัง แต่เจ้าหน้าที่เห็นชีวิตคนไทยเหล่านี้เหมือนผักปลา ไม่สนใจที่จะดูแลให้ดี จึงตาย ส่วนกรณีราชประสงค์ ผู้เสียชีวิตและพรรคพวกไม่เชื่อฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่ จงใจฝ่าฝืนกฏหมาย ทำลายเศรษฐกิจและความผาสุกของประชาชนในย่านนั้นมานานหลายวัน ซ้ำยังใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ และเผาผลาญอาคารร้านค้าวอดวายไปหลายหลัง เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีที่เด็ดขาดเพื่อยุติเหตุการณ์