เมื่อต่างไม่ยอมก้าวข้ามทักษิณ!! ทักษิณควรทำเพื่อประเทศไทย???

ทักษิณ ควรใช้

ความรู้ความสามารถเพื่อสังคมเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ ตั้งโจทย์เลยสนใจเรื่องอะไร

คิดว่าทักษิณมีศักยภาพที่จะทำได้ นี่คือเปลี่ยนวิกฤติตรงนี้เป็นโอกาสใหม่ๆ

สร้างความเป็นรัฐบุรุษที่กว้างกว่าการเป็นรัฐบุรุษของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย

โดยที่อีกกลุ่มหนึ่งคัดค้าน

ก้าวข้ามขึ้นไปเลยว่าฉันจะเป็นพลเมืองโลกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโลกส่วนรวม

หรือจะโฟกัสที่ประเทศไทย ประเทศไทยก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะ ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจก็ทำได้

เพราะว่าการแก้ปัญหาแก้จากอำนาจการเมืองได้ส่วนหนึ่ง แก้จากองค์ความรู้ได้ส่วนหนึ่ง แก้จากภาค

สังคมก็ได้อีกส่วนหนึ่ง ทักษิณก็มานำสิ ประกาศเลยว่าอนาคตผมจะทำอะไร

หากทักษิณบอกกับสังคมว่า

ผมค้นพบบทบาทใหม่ของผมแล้วในระดับนานาชาติ วางมือจากอำนาจแล้ว

มันมีคำคำหนึ่งที่บอกว่า ความตายมีความหมาย เพราะเราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างมีความ

หมาย ถ้าชีวิตที่ผ่านมามีความหมาย เราก็พร้อมสำหรับความตาย ชีวิตมีความหมาย ความ

ตายก็มีความหมาย