ทวงคำสัญญาที่เคยหาเสียงไว้

ณ ปัจจุบัน รัฐบาล กำลังแก้ไข รัฐธรรมนูญ อย่างเอาเป็นเอาตาย

จนลืมไปแล้วหรือว่า ก่อนที่จะเป็นรัฐบาลได้นั้น ป้ายนี้ ได้ช่วยเทคะแนนให้ท่านไม่น้อย

ใยท่าน ไม่เอ่ยถึง คำสัญญาที่ท่านไว้ให้เลย ประชุมสภาแต่ละครั้ง

......จะเข้าปี 56 แล้วนะท่าน .....

หรือว่า ป้ายนี้ (เป็นเพียงเทคนิคการหาเสียง) ที่ เฉลิมพูดไว้ในสภา แทงใจจริงๆครับ