ถ้าไม่มีรัฐประหารปี2549

ถ้าไม่มีรัฐประหารปี2549 

ป่านนี้ประเ่ทศไทยคงจะเจริญไปมากกว่านี้ 

(ตั้งตัวเลือกแบบยุติธรรมฟันธง ไม่นิยมตั้งตัวเลือกแบบโง่ๆครับ)