ถึง Kokocun ถามหาความรับผิดชอบในเรื่องที่อ่อนไหว

http://talk.mthai.com/topic/365117 

ในประเด็นรู้เท่าทันสถานการณ์ใต้

ผมว่า ประเทศไทย ควรยกเลิกXXXXXX อย่าให้การสนับสนุน กรมศาสนา ควรตัดงบทางศาสนาอออก ยกเลิกการไปทำXXXXXXX เพือเป็นการลงโทษ ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย ลงโทษแค่นี้เราก็ไม่ต้องส่งทหารไปตาย 3 จังหวัดใต้อีกแล้ว

โดย: kokocun ((((จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรดีครับ))))