(((ไพร่อุปทาน))) : ครบรอบ ๗ ปี '๑๙ กันยา', ตกลงว่า 'นี่มันระบอบฯ อัลไล..!!?'

  
 "..เมื่อสองระบบแห่งอำนาจการปกครองที่มีความขัดแย้งกันในทางเนื้อหาอย่างสิ้นเชิง แต่กลับต้องควบรวมกิจการอยู่ร่วมกันในระบอบการปกครองเดียวกัน อย่างที่ไม่ควรจะเป็น เมื่อถึงจุดหนึ่ง ก็เริ่มที่จะขัดแย้งทางอำนาจกันเอง เพราะเกิดการล้ำเส้นจากแรงกดทับทางอำนาจของอีกฝ่าย จนเกินจุดสมดุลย์ที่จะประณีประนอมกันได้อีกต่อไป "การขยับตัว" เพื่อกระชับอำนาจครั้งใหญ่อีกครั้งของฝ่ายอำนาจเผด็จการนิยมแฝงรัฐ ก็จึงต้องอุบัติขึ้น "เป็นฤกษ์โจร" ในวันที่ "๑๙ กันยายน ๒๕๔๙" นั่นเอง.."

--•--
   
• ๑๙ กันยา : ร่วมย้อนรอย "วันตาสว่างแห่งชาติ!"

เมื่อประชาชน "รู้ต้นตอของวิกฤต" รู้แล้วว่า "อะไรคือตัวปัญหา"
"สัจจะ" มันจึงเป็นสิ่งสวนทางกันอย่างตรงข้าม กับ "การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐ" ที่พยายามกล่อมเกลา-ล้างสมองประชาชนมาช้านาน

"มันจึงต้องพังทลายลงไปเสียเอง" เมื่อความสว่างแห่ง "สัจธรรม" มันแยงตาคนกันทั้งประเทศ 

จะไปใช้อำนาจอย่างทวีคูณ "ปิดเปลือกตา" ประชาชนลงได้อย่างไร..
ก็ในเมื่อ "ความจริงมันได้สถิตย์อยู่ในจิตใจกันไปแล้ว!"

ต่อให้ "ลูบหัว-ลูบหลัง" หรือ "บังคับ-กดัหัว" กันอย่างไร.. "ความจริงก็ไม่เปลี่ยน"
และที่สำคัญ..
 
 ((( "ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม!" )))
 

..
.

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527478190632155
 

---------------------------------- • ----------------------------------  
 
• บทความเก่า "ไพร่อุปทาน"

(((ไพร่อุปทาน))) : "ดาบนั้นคืนสนอง : " - ครบรอบ ๔ ปี รัฐประหาร ร่วมย้อนรอย "วันตาสว่างแห่งชาติ" หลังการขยับตัวครั้งใหญ่ของฝ่ายเผด็จการ กลับได้ทิ้งคำตอบบางอย่างเอาไว้ !!! : http://talk.mthai.com/topic/131070
 
(ไตรภาค) : พฤษภาทมิฬ ๒๕๕๓ : กงล้อประวัติศาสตร์แห่งความวิปโยค กับความวิปริตของสังคมไทยในยุค "นาย.ยก อภิสิทธิ์ชน" : http://talk.mthai.com/topic/120860
 
 (((ไพร่อุปทาน))) : พฤษภาทมิฬ ๒๕๕๓ : กงล้อประวัติศาสตร์แห่งความวิปโยค กับความวิปริตของสังคมไทยในยุค "นาย.ยก อภิสิทธิ์ชน" : http://talk.mthai.com/topic/121245
 
(((ไพร่อุปทาน))) : พฤษภาทมิฬ ๒๕๕๓ : กงล้อประวัติศาสตร์แห่งความวิปโยค กับความวิปริตของสังคมไทยในยุค "นาย.ยก อภิสิทธิ์ชน" : http://talk.mthai.com/topic/122486
   
(((ไพร่อุปทาน))) : "เครือข่ายสันติประชาธรรม" เปิดเผย 10 เทคนิคในปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อของ ศอฉ. เพื่อดึงมวลชนสนับสนุนการสั่งปราบปรามคนเสื้อแดง : http://talk.mthai.com/topic/126540