สุเทพเป็นองคุลีมาล (โจรกลับใจ) แล้วทักษิณล่ะ?? เราจะเชื่อใครดี

สุเทพเป็นองคุลีมาล (โจรกลับใจ) แล้วทักษิณล่ะ?? เราจะเชื่อใครดี

ผม สงสัยว่าทำไม่ระบอบประชาธิปไตย แปลว่าอิสระเสรี  แต่แบบไทยอิสระเสรีจนไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขต (ประชาธิปไตยแบบพวกกู) และไม่มีเหตุผลและน่าเบื่อสุด คนตรงกลางเบื่อจังอยากให้เวลาเลือกตั้งไม่ต้องกาให้ใครดีไหม? (ถามเสียงส่วนใหญ่_ตรงกลาง)

- คนที่เสียผลประโยชน์ไม่มีใครยอมใคร นอกเสียจากได้ผลประโยชน์

ขอความร่วมมือเฉพาะคนที่มีความคิดเห็นสุภาพตรงประเด็น นอกเหนือจากนั้น ผมขออณุญาต แจ้งลบกับ Web master นะครับ