กองทุนสวัสดิการแรงงานต่างด้าว , ขออนุญาติเว็บ mthai เผยแพร่ข้อมูล ด้วยครับ

กองทุนสวัสดิการแรงงานต่างด้าว ผมก็ขอเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ เช่นกัน

แรงงานต่างด้าว( พม่า ลาว กัมพูชา ) จ่ายสมทบปีละ 1,200 บาท/คน

เด็ก( ต่ำกว่า 18 ปี ) ที่มาอยู่กับแรงงานต่างด้าว ผู้ปกครองจ่ายสมทบ ปีละ 900 บาท/คน

แรงงานต่างด้าว ได้สิทธิประโยชน์ 6 อย่าง , เด็กที่มาอยู่ด้วย ได้สิทธิรักษาฟรี อย่างเดียว 

สิทธิประโยชน์ 6 อย่าง มี

1. สิทธิรักษาฟรี

2. ตาย (ประสบเหตุในประเทศไทย) ได้ 200,000 บาท

3. พิการ (ประสบเหตุในประเทศไทย) ได้ 200,000 บาท

4. นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ได้วันละ 250 บาท

ใน 1 ปี เบิกได้ ไม่เกิน 30 วัน

ในรอบ 30 ปี เบิกได้ ไม่เกิน 90 วัน

5. เงินค่าเดินทางกลับประเทศ ได้ครั้งละ 1,500 บาท

ทุกครั้งที่ครบ 4 ปี จะสามารถเบิกเงินได้ 1 ครั้ง

ต้องนำหนังสือเดินทาง มาเป็นหลักฐานด้วย

6. เงินคืน เมื่อจ่ายเงินสมทบ ครบ 30 ปี ได้เงินคืน 7,500 บาท

 

รายรับของกองทุนสวัสดิการแรงงานต่างด้าว = (1,200*y) + (900*z) + 2,000,000,000 บาท

โดย y = จำนวนแรงงานต่างด้าว (คน)

Z = จำนวนเด็กที่มาอยู่ด้วย (คน)

y ไม่เกิน 2,000,000 คน

z ไม่เกิน 500,000 คน

2,000,000,000 บาท คือ จำนวนเงินสมทบจากงบประมาณรัฐ