เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัว สวนทางกับความเข้าใจของ ดร.สมคิด

                           จากตัวเลขการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากำลังฟื้นตัว สวนทางกับความเข้าใจของ ดร.สมคิด ที่อ้างว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังถดถอย
           เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีที่อ้างว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังถดถอย (http://bit.ly/2cC3mo3) แต่ในความเป็นจริง ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ตัวเลขราคาบ้านในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) เปิดเผยตัวเลขผลการสำรวจขององค์กรการเงินเคหะการแห่งสหรัฐอเมริกา Federal Housing Finance Agency (http://bit.ly/2dHf6Kx) พบความจริงว่า:
           1. ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.7% ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่ทำการสำรวจ ส่วนในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 เพิ่มขึ้น 0.5% นี่แสดงว่าการเพิ่มขึ้นของราคาทะยานขึ้นกว่าเดือนก่อนเสียอีก
           2. หากเทียบระหว่างปี คือเดือนสิงหาคม 2558 และเดือนสิงหาคม 2559 ก็พบว่าราคาบ้านเพิ่มขึ้น 6.4% (3.3%-7.9% ในขอบข่ายทั่วประเทศ)ซึ่งถือว่าสูงกว่าไทยที่ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 3-4% เป็นสำคัญ ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าเราราว 20 เท่า มีประชากรมากกว่าไทย 5 เท่า ก็ยังสามารถเพิ่มราคาบ้านได้มากกว่าไทยเสียอีก นี่แสดงชัดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ฟื้นตัวอย่างชัดเจน
           3. อาจกล่าวได้ว่านับแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ราคาบ้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 6.1% ต่อปี ทำให้การลงทุนในที่อยู่อาศัยพลิกมาทำกำไรได้เป็นอย่างมาก สหรัฐอเมริกาผ่านจุดต่ำสุด (มิถุนายน 2553) มาประมาณ 6 ปีเศษแล้ว และราคาบ้านได้ทะลุจุดที่เคยสูงสุด ณ เดือนมีนาคม 2550 แล้ว
           ดังนั้นความเข้าใจของ ดร.สมคิดที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากำลังแย่นั้นจึงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เศรษฐกิจล่าสุดประมาณการไว้ที่ 1.4% (http://bit.ly/1eZ44Hx) และหากดูจากแนวโน้มก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ รัฐบาลโดย ดร.สมคิดจึงควรเข้าใจภาวะตลาดที่ชัดเจน และอาจต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อการค้าและการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่มีอนาคตโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
           สหรัฐเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยที่เราควรจะประเมินสถานการณ์ให้ใกล้ชิดและสอดคล้องความเป็นจริงมากกว่านี้
ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1651.htm

ความเห็นที่ 1
wawit

:em03: