อาลัยรักแด่ทุกอาชีพที่สละแล้วเพื่อชาติ สรรเสริญแด่ผู้เสียสละในอาชีพที่เสี่ยงภัย

เราอาจจะไม่ได้สรรเสริญทหารได้ครบทุกนาย
ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไร้ค่า
ไม่ได้รอให้ธงชาติต้องคลุมร่างกลับมา
จึงจะหาคำบรรยาย .........................

ทุกอาชีพมีคุณค่า มีความหมาย
ทุกอาชีพต้องใช้ ทั้งกายใจ
กอบกู้ ค้ำจุน พาชาติไทย
ให้เป็นไทยอยู่เย็น เช่นทุกวัน

ทุกชีวิตมีความหมาย มีคนข้างหลังที่ห่วงหา
#อาลัยรักแด่ทุกอาชีพที่สละแล้วเพื่อชาติ
#สรรเสริญแด่ผู้เสียสละในอาชีพที่เสี่ยงภัย
#ทหารหาญของประชา
#ทหารหาญของพระราชา
#ทหารหาญของพวกเรา

 8 people