น้อมรำลึกถึงองค์พ่อหลวงของปวงชน

ทุกถิ่นทุรกันดาร
ทุกป่าเขาลำเนาไพร
พระบาทย่าง ก้าวนำไป
เพื่อทุกไทยไร้ยากเข็ญ

น้อมรำลึกถึงองค์พ่อหลวงของปวงชน

 one or more people, people standing and outdoor